İște Sizinde daha önce duymadığınız șașırtıcı
bilgilerden bazıları: Bakın Kolanın bașlıca
marifletleri nelermiș:
İçecek olarak bir çok zararı var olduğu
söylenen kolanın, bașka alanlardaki kullanımı
takdire șayan.. Ancak tüm bunları yapmadan
önce uyaralım.