Buna göre, illerde vali ya da görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, il ya da ilçe sağlık müdürlüğü, il ya da ilçe tarım ve orman müdürlüğü, etraf ve şehircilik il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden meydana gelen Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak. 
Şehirlerde gereksinimi karşılayacak sayıda ve kapasitede, kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı” kursu düzenlenecek.Satış yerleri İstanbul’da Kurban Bayramı’ndan 15 gün, başka illerde ise 1 ay önce hazır duruma getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.